Servei de Rehabilitació Comunitària per a Joves

Servei sanitari concertat amb el Servei Català de la Salut d’atenció especialitzada en la rehabilitació de la població jove de 16 a 25 anys.

Com pots col·laborar amb nosaltres?

Esta adreçat a oferir un espai de trànsit que faciliti que els joves puguin millorar els seus recursos psicosocials per tal d’iniciar o reprendre un projecte d’inserció ajustat a les seves necessitats personals, formatives i/o laborals.

El servei ofereix un pla funcional d’activitats adreçat a la millora de les capacitats personals, habilitats socials i les relacions personals. S’ofereix un programa individualitzat d’habilitació ajustat a les necessitats dels joves que s’atenen i a la seva família. L’atenció s’articula a través d’intervencions individuals, en grup i de suport familiar.

El servei es gratuït i te una capacitat de 25 places. El seu àmbit territorial és Barcelona Nord i forma part de la xarxa pública de salut mental del Servei Català de la Salut.

Vídeo sobre l’activitat d’hort i jardineria a la masia Can Soler dins del programa d’Aprenentage Servei.

Amb el suport de