Amb motiu de les setamanes de confinament en què vivim la Fundació Els Tres Turons engega el canal unidireccional de Telegram ACTIVA’T per sumar una eina de comunicació directa i aglutinadora a les xarxes socials de l’entitat. El canal està pensat com un recurs transversal que vol generar espais que afavoreixin la continuïtat assistencial facilitant l’enviament de propostes i d’informacions de forma centralitzada i fent focus especialment en les persones usuàries dels serveis de l’entitat.

A través de comunicacions diàries el canal ACTIVA’T visibilitza iniciatives dels serveis de l’entitat durant les setmanes de confinament i desplegant, recursos d’oci, culturals i d’aprenentatge i informacions actualitzades en relació a la Covid-19 i les modalitats d’atenció que la Fundació a cada etapa de la pandèmia. El canal és públic i, malgrat neix davant unes circumstàncies excepcionals, serà avaluat amb posterioritat per determinar-ne la continuïtat.

Print Friendly, PDF & Email