SOBRE EL LLOC DE TREBALL Funció a desenvolupar Suport al procés de recuperació en el lloc de vida de la persona atesa emmarcat en les accions i programes desenvolupats en  Servei de Suport de la Vida Independent de la Fundació. Tasques a desenvolupar Implementar els objectius del programa d’Habilitats de la vida diària (AVDs) del servei de suport a la vida independent en el lloc de vida de la persona atesa. Detectar necessitats d’intervenció social i psicològiques durant el procés de...