MEMÒRIA 2022

  Destaquem:

L’any 2022 la Fundació va ser acreditada com a entitat prestadora de serveis públics de la xarxa de serveis socials del Servei Prelaboral i del Club Social.

La Masia de Can Soler, a Sant Genís dels Agudells, es va consolidar com una seu més de l’entitat lligada als actius de salut i territori.

S’han assolit el 78% dels objectius en matèria de millora de l’organització interna, de sostenibilitat econòmica i la recuperació del rol d’agent social.

D’un cop d’ull…

56% homes 46% dones

801

persones

ateses

un 14,36% més que 2021

Atenció per serveis

SRC Adultes

SRC Joves

Inserció Laboral

Habitatge

Oci Inclusiu

Satisfacció

El 90,2% de les persones ateses afirma que les activitats de la Fundació han satisfet les seves expectatives.

La satisfacció de les persones ateses creix 0,22 punts i se situa a 4,31 sobre 5.

Les activitats dels diferents serveis obtenen un 2,8 sobre 3.

Equip humà

  • Han treballat a la Fundació 72 persones
  • El 67% són dones i el 33% homes
  • El 97% té contracte indefinit
  • La durada mitja de la plantilla és d’11,34 anys

Finançament

Ingressos:
3.455.719,28€

Despeses:
3.528.796,24 €

Treball en xarxa

La Fundació participa de manera activa en diferents xarxes amb l’objectiu de crear generar sinèrgies i generar solucions compartides que reverteixin en una millor qualitat de l’atenció a les persones amb trastorns mentals i una societat més inclusiva.

Durant el 2022 s’han generat 11 noves aliances amb agents del sector.

Descarrega’t la memòria

Memòria 2022

Memòria 2021

Memòria 2020

Memòria 2019

Memòria 2018

Memòria 2017

Amb el suport de

Pin It on Pinterest

Share This
Ves al contingut