Des de 1985

Per la promoció i suport de la salut mental comunitària

Qui som

Entitat d’iniciativa social. Oferim serveis en salut mental centrats en la recuperació, els drets i la participació de les persones.

Missió

Acompanyem les persones en itineraris de recuperació fomentant el vincle al territori, la inclusió social i la prevenció a partir dels actius de la comunitat.

Promovem la Salut Mental Comunitària des de la xarxa pública a través de processos de recuperació basats en la promoció dels drets de ciutadania i l’ètica professional.

Visió

Volem oferir serveis que transformin l’entorn treballant amb els condicionants socials del territori, lluitant contra l’exclusió social.

Valors

U

Transparència

Igualtat

Responsabilitat

Participació

Transformació social

El nostre objectiu

Afavorir la inclusió social i laboral de les persones ateses, joves i adultes, tenint en compte el context més enllà del tractament de símptomes.

Fer prevenció a la comunitat amb la detecció de necessitats relacionades amb la desigualtat i els determinants socials de la salut.

La persona al centre

Creiem en la persona com a centre actiu del seu procés de recuperació acompanyant-les amb un pla de treball personalitzat i consensuat.

Visió integral

Gestionem serveis públics orientats a la recuperació, a la inclusió social i laboral, al suport de la vida independent, a l’oci i a la promoció de la ciutadania

Pràctica comunitària

Apostem per la relació entre salut i comunitat amb accions de prevenció, sensibilització i difusió amb agents del territori que afavoreixen la inclusió i la cohesió social.

Treball en xarxa

Formem part de xarxes i aliances estratègiques per tal d’establir sinèrgies i accions conjuntes per avançar cap a la transformació social.

Compromís ètic

Compromís ètic El Codi Ètic de la Fundació és un component essencial en l’orientació de la nostra pràctica professional, individual i col·lectiva.

Els principis, valors i compromisos que comprèn guien la intervenció social per mitjà d’un catàleg de bones pràctiques per afavorir netament la millora de la qualitat de vida de les persones ateses a la Fundació.

Amb el suport de

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content