Organització

Organigrama, patronat i direcció, pla estratègic

Organigrama

Model d'organització octubre 2019

Principis del model d’organització

N

Continuïtat dels serveis

N

Avançar cap a l’horitzontalitat de la direcció

N

Transparència en la gestió

N

Participació de les persones ateses, famílies i professionals

N

Qualitat en la prestació dels serveis. Millora continua

N

Sostenibilitat

N

Atenció centrada en la persona

N

Treball a, amb, per i en la comunitat

Patronat i direcció

La representació, la direcció i l’administració de la Fundació, correspon al Patronat, sense perjudici de les facultats de delegació que li atorguen les Lleis i els Estatuts

Al Patronat li correspon vetllar per tal que:

 • S’acompleixi la finalitat fundacional.
 • Garantir que la dotació i la destinació de les rendes i els béns dels que disposi la Fundació sigui a favor de les persones beneficiàries.
Marisa Rosa Díaz

Marisa Rosa Díaz

Presidenta

Custodia Moreno

Custodia Moreno

Vocal

Pilar Camp

Pilar Camp

Vicepresidenta

Alicia Roig

Alicia Roig

Vocal

Marta Blanch

Marta Blanch

Secretaria

Alfons Santos

Alfons Santos

Director

Raül Lerones

Raül Lerones

Vocal

Lluïsa Terrades

Lluïsa Terrades

Vocal

Una Direcció més horitzontal i transparent

Direcció amb el suport dels Caps d’Àrea i de l’Equip Adjunt a Direcció en una aposta per avançar en l’horitzantalitat i la transparència en la Fundació

Alfons Santos

Alfons Santos

Director

Miquel A. Tenias

Miquel A. Tenias

Cap d'Administració i RRHH

Judit Bellvehí

Judit Bellvehí

Cap Assistencial de Serveis

Lluís Vallès

Lluís Vallès

Participació i Comunicació

Marta García

Marta García

Acció Comunitària

Fidel Villalonga

Fidel Villalonga

Responsable Àrea de Qualitat

Joan Gubern

Joan Gubern

Estratègia de Vinculació al Territori

Vols posar-te en contacte amb algú del Patronat?

Omple el formulari adreçan-te a la persona o persones del Patronat a qui vulguis dirigir-te i rebràs resposta en termini inferior a 10 dies.

 

  Vols posar-te en contacte amb algú de Direcció?

  Omple el formulari adreçan-te a la persona o persones de l’Equip de Direcció a qui vulguis dirigir-te i rebràs resposta en termini inferior a 10 dies.

   

   Amb el suport de

   Pin It on Pinterest

   Share This
   Skip to content