Política de privacitat

Dades de contacte

Responsable del Tractament Delegat de protecció de dades
Fundació Privada Els Tres Turons G63027411
Carrer Fastenrath, 208-212 baixos de Barcelona (08032) 934293210
fundacio@els3turons.org
Carrer Fastenrath, 208-212 baixos de Barcelona (08032) 934293210
dpd@els3turons.org

D’acord al que estableix el Reglament General de Protecció de Dades, així com la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals, volem informar-lo que a través de la nostra pàgina web pot trobar diferents canals de comunicació i/o formularis en els quals se li demanen dades personals, i a raó d’aquests li facilitem la següent informació respecte cadascun:

Formulari de contacte

La finalitat del tractament de les dades sol·licitades en el formulari de contacte serà la de donar-li resposta i posar-nos en contacte amb vostè respecte allò que ens hagi comunicat.

La base jurídica del tractament dut a terme es basa en la seva voluntat de fer-nos arribar el seu missatge, per tant, amb el seu consentiment exprés. Aquest consentiment podrà ser retirat, en qualsevol moment, a través del formulari de contacte, correu del Responsable del Tractament o del Delegat de Protecció de Dades (fundacio@els3turons.org / dpd@els3turons.org).

Volem especificar-li que les dades sol·licitades:

  • Són necessàries per poder dur a terme la comunicació amb vostè i donar-li resposta;
  • No seran comunicades a tercers aliens a la Fundació ni es transferiran a un tercer país o organització internacional;
  • Seran conservades dins dels nostres arxius mentre s’estigui tramitant la seva petició, sol·licitud, reclamació… segons cada cas, i mentre no se li doni resposta. Igualment es mantindran les seves dades durant els terminis exigibles a efectes de responsabilitats que se’n puguin derivar.

Contestada la sol·licitud o esgotada el terme general de responsabilitat, les seves dades podrien mantenir-se amb un màxim d’un any als nostres arxius.

Treballa amb nosaltres:

Finalitat: Les dades sol·licitades en el formulari d’enviament de currículums, sigui per candidatura espontània o específica, es destinarà a l’ingrés dins de la borsa de currículums per tal de tenir-ho en compte en futurs processos de selecció o bé pel procés de selecció específic aplicat.

La base jurídica del tractament dut a terme es basa en la seva voluntat de fer-nos arribar el seu currículum, per tant, amb el seu consentiment exprés. Aquest consentiment podrà ser retirat, en qualsevol moment, a través del formulari de contacte, correu del Responsable del Tractament o del Delegat de Protecció de Dades (fundacio@els3turons.org / dpd@els3turons.org).

Volem especificar-li que les seves dades:

  • Són necessàries per poder identificar-li i dur a terme correctament els processos de selecció, així com poder posar-nos en contacte;
  • No seran comunicades a tercers aliens a la Fundació ni es transferiran a un tercer país o organització internacional;
  • Seran conservades dins dels nostres arxius amb un màxim d’un any si vostè no ha sigut seleccionat en cap procés de selecció. Així, assolit el dit termini el seu currículum serà destruït i, en cas que vulgui mantenir-se a la nostra borsa, necessitarem que torni a realitzar l’enviament.

En qualsevol cas, té dret a sol·licitar o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició i/o limitació al tractament dirigint un escrit al Delegat de Protecció de Dades a l’adreça postal o electrònica facilitada (Carrer Fastenrath, 208-212 baixos de Barcelona (08032) o dpd@els3turons.org) o personant-se amb el dit escrit, acompanyant una fotocòpia o digitalització del seu document d’identitat o document identificatiu equivalent.

Per últim, informar-lo que té dret a presentar una reclamació davant la Autoritat Catalana de Protecció de Dades en cas que consideri infringits els seus drets, a través de la web http://apdcat.gencat.cat/ca/inici.

Pin It on Pinterest

Share This
Ves al contingut