La salut mental també és qüestió de gènere

Publicat el 7 març, 2022

El Dia de la Dona la Fundació Els Tres Turons referma el compromís amb la lluita per construir una societat lliure i igualitària, sense discriminacions ni violències per raó de gènere. La Fundació se suma a les reivindicacions del Dia de la Dona volent fer paleses també les discriminacions que pateixen les dones amb problemes de salut mental en aquest text:

Dia Internacional de les Dones de 2022

Avui 8 de març la Fundació Els Tres Turons vol reiterar el compromís amb la lluita pel dret de les dones a viure en una societat lliure i igualitària, lliure de discriminacions i violències per raó de gènere. Aquestes violències, de caràcter estructural, es creuen de manera inevitable amb altres eixos de desigualtat i multipliquen la discriminació en dones amb diagnòstic de salut mental.

Ho fem després d’haver comprovat que la pandèmia i la crisi social i econòmica que se’n deriva han tornat a impactar més en les dones. El gènere és encara un dels anomenats Determinants Socials de la Salut: ser una dona suposa, avui, una major possibilitat d’acumular múltiples condicionants adversos. Ens sumem a denunciar la bretxa salarial que alimenta l’anomenada feminització de la pobresa, la desigualtat de gènere en relació a les cures o les discriminacions en l’accés a l’educació i al món laboral. Denunciem les violències masclistes en totes les seves expressions i assenyalem la major precarització de la dona i les càrregues de cures.

Ser dona, avui, suposa un factor de risc de tenir mala salut mental. Les discriminacions i les violències esmentades contribueixen a minvar les oportunitats de fer possible el dret a una vida digna i en igualtat d’oportunitats. No podem deixar d’assenyalar que les dones amb problemes de salut mental poden patir un estigma i una discriminació dobles. 

Donem suport als comunicats de les entitats afins i reiterem el nostre compromís per esdevenir una organització que incorpori la perspectiva de gènere de manera integral: tant al tracte a les persones usuàries dels serveis que proveeix com a les persones que hi treballen, aplicant les mesures necessàries per garantir espais igualitaris i lliures  de discriminacions.

Precarització, violència masclista o doble estigma

Compartim algunes publicacions i campanyes per tal d’aportar informació complemenentària:

Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca al títol
Cerqueu contingut
Post Type Selectors
Cerca a les publicacions

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content