Com s’han viscut les transformacions dins els serveis? Com s’han rebut els canvis en l’atenció? Fins on és útil la tecnologia?

Per celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental a la Fundació preparem un acte amb format presencial i online on trobar-nos i intercanviar les experiències d’atenció viscudes tant a nivell professional com per part de les persones ateses dins el context general COVID.

Recollim veus i experiències per no deixar ningú enrere

Per poder compartir les circumstàncies viscudes, recollir experiències i seguir evolucionant la Comissió de Treball Comunitari ha preparat un qüestonari anònim que hem començat a difondre avui i que farem arribar a totes les persones vinculades a la Fundació pels canals de comunicació habituals.

Com més impressions sumem millor podrem recollir les vivències i millorar tot allò que sigui possible!
La data i el lloc no estan tancades però us n’informarem així que ho estiguin