Alfons Santos: «A Barcelona, contínuament apareixen iniciatives solidàries de tota mena»

Publicat el 8 gen., 2024

La Xarxa per una Ciutadania Activa i Compromesa (XCAC) reivindica a les administracions que reconeguin i col·laborin amb el teixit social per ajudar a mitigar els efectes d’aquesta societat que està hiperconnectada i cada cop més aïllada.

Alfons Santos, de la Fundació Els Tres Turons i membre de la Comissió de Difusió dels Actius i de la XCAC, assegura que hi ha molts reptes de ciutat que fan necessari que entitats com les de la xarxa col·laborin entre elles i també amb l’Ajuntament per fer una ciutat més comunitària, més solidària i més participativa.

Què és la XCAC – Xarxa per una Ciutadania Activa i Compromesa?

És una de les xarxes que forma part del conjunt de xarxes de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva impulsat per l’Ajuntament de la ciutat com un espai de participació, de cooperació publicoprivada i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions per millorar la qualitat de vida a la ciutat.

La xarxa està formada per un conjunt d’entitats de diversos àmbits unides pel seu treball de foment d’una ciutadania més activa i compresa. Pensem en el voluntariat, en xarxes de bon veïnatge, projectes de col·laboració entre entitats i espais ciutadans, i qualsevol altra que generi vincles ciutadans i relacions socials de proximitat.

Com va sorgir i per què?

En el moment de l’impuls de les diferents xarxes de l’Acord Ciutadà es va veure necessària la creació d’una xarxa que pogués compartir experiències i vehicular iniciatives per fomentar una ciutat més comunitària, més solidària, més participativa. Una xarxa formada per entitats que en el seu treball diari tenen integrats els principis del treball a la comunitat i la promoció d’una ciutadania activa.

Amb el pas del temps continua essent necessària?

Ara és més necessària que mai. Les experiències durant pandèmia ens van demostrar que la ciutat necessita tota mena de xarxes de suport entre el veïnat, però també que es trenquen les antigues estructures de funcionament i són substituïdes per d’altres molt més dinàmiques, àgils i amb capacitat de resoldre situacions de necessitat puntual.

Cal treballar per aprofitar les xarxes socials com a font d’aquesta nova forma d’entendre la ciutadania activa. Hi ha molts reptes que fan necessari que entitats com les que formem part de la xarxa puguem col·laborar entre nosaltres i amb l’Ajuntament.

Parleu de compromís actiu amb la ciutat. És un concepte que va en alça o ens n’oblidem sovint?

La societat actual és molt complexa, d’una banda, sembla que creix l’individualisme, la competitivitat, l’egoisme, el món de les xarxes socials ens connecta amb tot el món i ens aïlla amb el nostre mòbil. Però, malgrat aquest context, constatem que a Barcelona contínuament apareixen iniciatives solidàries de tota mena, moltes d’elles informals, i és aquí on hi ha el compromís amb la ciutat, amb el barri, amb les veïnes.

Cal que des de les administracions es valori i es col·labori amb el teixit social per ajudar a mitigar els efectes d’aquesta societat que està hiperconnectada i cada cop més aïllada.

Què són els Actius de l’Acord?

És un programa impulsat per la XCAC per visualitzar i reconèixer l’esforç d’aquelles entitats, organitzacions o projectes que estan treballant més activament per promoure el compromís social ciutadà. Es reconeix amb un distintiu públic. També es reconeixen les bones pràctiques de les entitats i organitzacions que formen part de l’Acord Ciutadà.

No són massa coneguts encara. Destaca’n tres característiques que els fan interessants?

Es tracta d’un distintiu que les entitats poden fer visible a les seves seus i a les seves comunicacions que els reconeix el seu compromís social amb la ciutadania. Està obert a qualsevol mena d’entitat, organització o projecte adherit a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i dona confiança en els projectes que s’impulsen a la ciutat.

Es pot demanar omplint un senzill qüestionari que es troba a la pàgina web de la XCAC. S’hi valora l’efecte que té el projecte presentat en la ciutadania activa i compromesa. Trenta-tres entitats de la ciutat ja han aconseguit el distintiu.

Per a què serveix el distintiu?

Serveix per visibilitzar les entitats que treballen pel compromís social de la ciutadania i com a mostra de reconeixement per aquest treball. També és una eina per fomentar iniciatives i projectes actius de l’Acord Ciutadà.

“Cal treballar per aprofitar les xarxes socials com a font d’aquesta nova forma d’entendre la ciutadania activa”

Una entitat que ara vegi que hi pot estar interessada, què ha de fer?

S’han de reunir uns requisits mínims: ser membre de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i tenir més d’un any d’experiència en projectes que promoguin una ciutadania activa i compromesa. Després, cal omplir un formulari on cal descriure l’activitat/s o projecte/s i s’hi ha de fer constar la incidència ciutadana de les activitats i fer un resum de les dades del projecte. Els passos a seguir es troben al web de l’Ajuntament de Barcelona.

Tu ets de la Fundació Els Tres Turons. Quina és la vostra experiència amb la XCAC i els Actius de l’Acord?

La Fundació Els Tres Turons participa de la XCAC des de la seva creació i ens permet poder compartir experiències i treballar conjuntament amb altres entitats d’àmbits diferents del nostre per promoure la ciutadania activa. També ens permet treballar amb l’Ajuntament en aquesta promoció i col·laborar en l’organització de l’Àgora ciutadana que es realitza cada dos anys.

Pel que fa als Actius de l’Acord, vam ser una de les primeres entitats que el vam obtenir i ens ha permès visibilitzar-nos com una entitat compromesa amb la ciutadania activa, tant des del voluntariat com des d’altres formes de col·laboració entre la ciutadania i les entitats. També fa visibles els projectes d’aprenentatge i servei que desenvolupa la Fundació i que permeten fer un retorn a la comunitat del treball fet per les persones que participen de les activitats des dels nostres serveis.

Entrevista publicada a Xarxanet.org.

Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca al títol
Cerqueu contingut
Post Type Selectors
Cerca a les publicacions

Pin It on Pinterest

Share This
Ves al contingut