Actualitzem: vies d’atenció davant les mesures de prevenció pel COVID-19 adoptades dissabte

Actualitzem: vies d’atenció davant les mesures de prevenció pel COVID-19 adoptades dissabte

Davant les noves mesures de contenció mantenim l’anul·lació de totes les activitats grupals i actualitzem les fòrmules d’atenció per prestar els nostres serveis en l’actual context d’excepcionalitat. Ampliant el que anunciàvem divendres:

  • Els serveis de la Fundació prioritzaran l’atenció telefònica i els locals de la Fundació estaran tancats durant un període mínim de quinze dies a partir del dilluns 16 de març.
  • Atenció presencial es mantindrà adaptada a les presents circumstàncies i per aquelles situacions que ho requereixin en relació amb l’assistència domiciliar dins del Servei de Suport a la Vida Independent
  • Amb aquesta mesura esperem contribuir a evitar contagis per restablir la normalitat als serveis el més aviat possible.

Canals de contacte

Podeu contactar amb els vostres professionals referents a fi de realitzar les consultes necessàries. Ho podeu fer directament amb la persona professional trucant o enviant un missatge pels canals habituals si disposeu del contacte directe. També podeu bé trucant als següents telèfons:

  • Local carrer Fastenrath: 934 293 210 (Servei de Rehabilitació Comunitària, Club Social i Servei de Suport a la Vida Independent)
  • Local Pintor Casas: 932 158 325 (Servei de Joves i Serveis d’Inserció Laboral)

Informació als canals oficials

Recomanem consultar fonts oficials  per resoldre dubtes. Presenten la informació organitzada temàticament i amb un ritme pausat que ajuda a mantenir una perspectiva reposada:

Comunicat sobre les actuacions preventives en relació al coronavirus SARS-COV-2

Comunicat sobre les actuacions preventives en relació al coronavirus SARS-COV-2

Sumant-nos a les mesures de contenció epidèmica anul·lem totes les activitats grupals internes i externes fins el proper 27 de març. Mantindrem les tutories de seguiment i l’atenció domiciliària. Amb aquesta mesura esperem contribuir a evitar contagis per restablir la normalitat als serveis el més aviat possible.

Ahir ens vam començar a posar en contacte amb totes les persones ateses que, davant qualsevol dubte, es poden posar en contacte amb l’entitat a través dels canals habituals.

Informació als canals oficials

Davant la velocitat i la quantitat d’informació disponible als mitjans de comunicació recomanem consultar fonts oficials per resoldre dubtes, rumors i pel seu ritme més pausat que ajuda a mantenir una perspectiva reposada.

Generalitat de Catalunya: Canal Salut
Barcelona: Agència de Salut Pública – ASPB

La tercera Trobada d’entitats col·laboradores amb el parc va ser a Can Soler!

La tercera Trobada d’entitats col·laboradores amb el parc va ser a Can Soler!

El passat 29 de febrer vam rebre a la masia de Can Soler la tercera trobada de treball i intercanvi que reuneix les entitats que col·laborem en la conservació i millora del Parc Natural de Collserola. La trobada va permetre que les entitats que actuem al parc ens coneguéssim millor i compartíssim l’estat dels projectes en què estem implicades.

Vam tenir un espai des d’on vam presentar l’equipament de Can Soler conjuntament amb el Centre de Natura. Des de la Fundació vam poder compartir l’evolució de la gestió dels horts, l’aprenentatge servei associat a les visites i la interacció amb centres escolars i el conveni que hem signat amb el Parc de Collserola per aprofundir en els treballs de conservació als entorns de la masia i l’àrea de la Font del Bacallà

Modifiquem actes d’acord a les mesures de prevenció pel SARS-CoV-2

Modifiquem actes d’acord a les mesures de prevenció pel SARS-CoV-2

Degut a les recomanacions en matèria de prevenció epidemiològica disposades pel Departament de Treball i Afers Socials en relació a l’àmbit de la salut i al col·lectiu de persones ateses en àmbit de la salut mental aplacem diversos actes previstos. També ajornem espais formatius que puguin aplegar a professionals de diversos serveis de la Fundació. Els llistem a continuació esperant que les mesures de contenció permetin reprogramar-los aviat.
Per altra banda us recordem que podeu trobar informació actualitzada i directament de fonts oficials a adreces web com ara el Canal Salut de la Generalitat o a l’Agència de Salut Pública de Barcelona

Ajornem la jornada prevista pel divendres 27 de març >> Posposem la III Jornada Esportiva que enguany suma vòlei platja, pàdel i spinning i que se celebren al Club Municipal de Tennis de Vall d’Hebron. Fins que la reprogramació sigui possible seguim promovent l’esport i l’activitat física com a eina de salut i socialització!

Ajornem la celebració de les activitats dins el marc del Sarau Poètic >> Ajornem el tallers de creació poètica orientat al dia de Sant Jordi i el taller d’eines audiovisuals previst pel III Videoconcurs del Sarau Poètic. Queda ajornada també l’exposició en espai públic de diverses creacions artístiques.

Ens formem per fer front a la desigualtat de gènere

Ens formem per fer front a la desigualtat de gènere

La setmana del 8 de març accionem la primera d’un conjunt de noves formacions per reforçar la perspectiva de gènere en l’atenció per garantir els Drets i l’equitat entre les persones que fan ús dels nostres serveis. Amb el suport de G360 comencem un projecte d’acompanyament que busca reforçar la igualtat a la Fundació a través d’un procés que inclou diagnosi, implementació i avaluació de resultats.

El biaix de gènere té un impacte doble en salut mental

En l’àmbit de la salut mental s’ha assenyalat reiteradament que les dones pateixen una doble discriminació: en formen part tant les violències masclistes rebudes com la mirada existent als serveis d’atenció. Podeu trobar alguns exemples de dades i testimonis en aquest sentit a la Confederación Salud Mental España, de la que forma part Salut Mental Catalunya, o a la campanya d’Obertament Ni histèriques ni silenciades. Al Dia Mundial de la Salut Mental en recollíem algunes a la diapositiva que acompanya aquest text.

Salut Mental jove a la trobada europea d’estudiants AEGEE-EPM

Salut Mental jove a la trobada europea d’estudiants AEGEE-EPM

Dijous 6 ens vam sumar a l’European Planning Meeting d’Aegee una de les xarxes d’estudiants més grans d’Europa que promou una societat oberta i democràtica. A l’EPM de 2020, celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona, promoure una bona salut mental ha estat un dels eixos destacats per millorar la inclusió social.

Aprenentatge Servei i actius a la comunitat

Després d’una jornada plenària amb representació de Mental Health Europe a càrrec de Nel Zapico, en un dels grups focals vam compartir experiències d’inclusió i d’inserció laboral jove amb Intress i com a membres de Red Isem. Hi vam presentar els objectius i serveis de la fundació destacant l’Aprenentatge Servei i els programes que promouen vincle i creixement mutu a la comunitat.

Vam poder compartir la importància de la prevenció, de detetar els actius de salut comunitaris i com l’apoderament, l’autogestió i la lluita contra l’estigma, també formen parts cabdals dins els processos de recuperació al Servei de Joves.