La Fundació participa a la primera jornada del Pla de Salut Mental de Barcelona 2016-2022 organitzada per la Taula de Salut Mental i l’Ajuntament de Barcelona. L’espai vol compartir la feina feta al Pla i seguir treballant per aprofundir-ne els aspectes estratègics abordats pel conjunt d’actors i entitats del sector amb incidència a la ciutat.

Pots consultar-ne el programa aquí i recuperar la jornada al vídeo que segueix:

Print Friendly, PDF & Email