VÍDEO: La Fundació compareix al Parlament

Publicat el 19 febr., 2024

Judith Bellvehí, cap de l’àrea assistencial de la Fundació Els Tres Turons, va comparèixer davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions del Parlament de Catalunya en la sessió divendres 16 de febrer juntament amb responsables d’altres entitats del sector.

Bellvehí va presentar la tasca de la Fundació en favor de la inclusió social de les persones amb trastorns de salut mental i de la promoció de la Salut Mental Comunitària. En concret, va exposar quins són els eixos d’intervenció del servei d’inserció laboral i va detallar els serveis i programes que s’han desenvolupat en els darrers anys.

Així mateix, va incidir en algunes dades sobre la inserció laboral com a eina per assolir la inclusió social de les persones i va donar a conèixer el perfil de la població atesa d’aquest col·lectiu. Finalment, es van plantejar propostes per afrontar els reptes a assolir en un futur proper.

Propostes de futur:

  • Necessitat de reconvertir alguns de programes actuals que es regeixen pel model de subvenció en serveis concertats (millorar el reconeixement administratiu dels programes d’inserció laboral). Adaptar els itineraris d’inserció laborals al context del mercat laboral actual i a la situació psicològica i social de les persones ateses. La possibilitat d’oferir un servei que pugui donar aquest suport sense una limitació en el temps és fonamental per promoure la inserció laboral del col·lectiu de persones amb trastorn mental.
  • Flexibilitzar els requisits d’accés dels serveis i programes actuals afavorint la possibilitat d’atendre persones en situació d’Incapacitat Temporal. La incompatibilitat entre la situació d’alta a la seguretat social i la possibilitat de ser atès per un servei social que promou l’adquisició i el manteniment dels hàbits laborals no afavoreix els processos de recuperació de les persones amb trastorn mental quan la causa de la baixa és psíquica o emocional. Per altra banda, sí que és permès que aquestes persones puguin accedir als serveis sanitaris de rehabilitació quan la causa de la baixa és per una qüestió física.
  • Necessitat de desplegar l’article 18 de la Ordre BSF/176/2015 dels Servei Prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental per tal de poder disposar de la documentació necessària per a poder oferir processos de pràctiques. Les pràctiques no laborals són una estratègia d’acostament a l’empresa i al món del treball. Esdevenen part d’un procés d’aprenentatge i de desenvolupament competencial i també facilita la contractació, ja que les empreses tenen l’oportunitat de conèixer la persona, fugint d’etiquetes diagnòstiques.
  • Facilitar l’homologació formativa de les activitats de capacitació laboral realitzades al Servei Prelaboral. Conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i la Fundació Privada Els Tres Turons per organitzar mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic en l’àmbit de la formació professional inicial.
  • Necessitat de revisar la incompatibilitat de certes prestacions amb la contractació laboral per afavorir la inserció laboral de les persones amb trastorn mental.
  • Facilitar el desplegament i l’execució de projectes amb perspectiva de gènere per revertir les desigualtats. 
  • Necessitat de desplegar programes de suport a les empreses per reduir l’estigma associat al col·lectiu i oferir un suport al manteniment del lloc de treball adaptat al col·lectiu de persones amb trastorn mental.
Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca al títol
Cerqueu contingut
Post Type Selectors
Cerca a les publicacions

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content